مهرنوش وحدت طلب

مدرس و تولید کننده محتوا در یوناری

1
فوق لیسانس

رشته شهرسازی

فوق لیسانس
2
تدریس در دانشگاه های آزاد، علمی کاربردی، غیرانتفاعی

از سال 1392 تا کنون

تدریس در دانشگاه های آزاد، علمی کاربردی، غیرانتفاعی
3
مهندس مشاور بنیاد مسکن

مسئول تهیه طرح های شهری و روستایی

مهندس مشاور بنیاد مسکن
4
مربی فیتنس و آمادگی جسمانی

از سال 1397 تا کنون

مربی فیتنس و آمادگی جسمانی
5
موسس باشگاه مهرتن

از سال 1400 تا کنون

موسس باشگاه مهرتن

دوره های ارائه شده توس مدرس

سرفصل ها:
نحوه پیاده سازی پروژه های تحت وب
پیاده سازی سیستم Authentication
نحوه اتصال به دیتابیس

مدت زمان هر جلسه : 

30دقیقه

قیمت: 

35000 تومان
سرفصل ها:
نحوه پیاده سازی و اجرای کد
نحوه کامپایل و خطا یابی
انواع Object ها
پیاده سازی InterFace ها

مدت زمان هر جلسه : 

30دقیقه

قیمت: 

35000 تومان
سرفصل ها:
نحوه پیاده سازی و اجرای کد
نحوه کامپایل و خطا یابی
انواع Object ها
پیاده سازی مثال های متنوع

مدت زمان هر جلسه : 

30دقیقه

قیمت: 

35000 تومان
سرفصل ها:
روش فکردن به حل مسئله
نوشتن الگوریتم
طراحی فلوچارت
دیباگ و گرفتن خروجی از روی کد

مدت زمان هر جلسه : 

30دقیقه

قیمت: 

35000 تومان