شیدا دوه لی

مدرس و تولید کننده محتوا در یوناری

1
دکتری مهندسی نرم افزار
2
تدریس در دانشگاه های سراسری، آزاد، علمی کاربردی و غیرانتفاعی

بیش از 14 سال

تدریس در دانشگاه های سراسری، آزاد، علمی کاربردی و غیرانتفاعی
3
طراح سایت

به مدت 10 سال

طراح سایت
4
حوزه های فعالیت
  • شبکه های بیسیم، حسگر، Ad-hoc و IOT
  • امنیت، مسیریابی و مصرف انرژی در زمینه شبکه
  • رمزنگاری اطلاعات
  • سیستم های تشخیص نفوذ و ماشین لرنینگ
  • الگوریتم های بهینه سازی و فرا ابتکاری
حوزه های فعالیت

سوابق پژوهشی

مکانیزاسیون پرورش قارچ با استفاده از سیستم های چند عامله و ماشین های خودکار

Indefinite block ciphering based on variable and great length key

 

Hybridizing Genetic Algorithm and Grey Wolf Optimizer to Advance an Intelligent and Lightweight Intrusion Detection system for IoT Wireless Networks

 

Empirical Analyses of Genetic Algorithm and Grey Wolf Optimizer to Improve their Efficiency with a New Multi-Objective Weighted Fitness Function for Feature Selection in Machine Learning Classification: The Roadmap

پروتکل چندپخشی بهینه در مصرف انرژی، مبتنی بر MAODV با استفاده از درخت معنایی

استفاده از داده کاوی در پزشکی و ارائه ی مدلی برای دسته بندی دیابت

مطالعه و بررسی صفت کیفی دسترس پذیری(Availability) و تاکتیک های مربوط به آن

بررسی و مقایسه پروتکل های لایه کاربردی در اینترنت اشیا (IoT)

پروتکل مسیریابی بردار فاصله امن بهینه شده برای شبکه های ویژه سیار (MANET)

طراحی یک سیستم چندعامله جهت مکانیزاسیون پرورش قارچ

یک پروتکل مسیریابی امن بهینه شده در شبکه های سیار

بررسی کارت های هوشمند و امنیت و الگوریتم های رمزنگاری بکار گرفته شده در آن ها

بررسی دانش رمزنگاری و الگوریتم های بکار گرفته شده در آن ها

نقش گرید محاسباتی در مواجهه با چالش های سیستم های فوق وسیع

یک مکانیسم پیوندی برای تشخیص گره های سینک در شبکه های موردی مبتنی بر پروتکل DSR

پروتکل چندپخشی بهینه در مصرف انرژی، مبتنی بر MAODV با استفاده از درخت معنایی(دانشگاه آزاد اسلامی قم)

الگوریتم ترکیبی بر اساس الگوریتم های ژنتیک و گرگ خاکستری برای انتخاب ویژگی هوشمند جهت ارائه ی یک سیستم تشخیص نفوذ سبک وزن و دقیق با استفاده ی از الگوریتم یادگیر ماشین SVM در شبکه های اینترنت اشیاء(دانشگاه محلات)

 

دوره های ارائه شده توسط مدرس

سرفصل ها:
آموزش نگارش مقاله علمی-پژوهشی و   ISI
نحوه ارزیابی مجلات
نحوه یافتن مجلات مناسب جهت ارسال
نحوه ی دسترسی به مقالات علمی
 

مدت زمان هر جلسه : 

30دقیقه

قیمت: 

35000 تومان
سرفصل ها:
انواع سیستم های اعداد
انواع تبدیلات مبنا
برنامه سازی سیستم

مدت زمان هر جلسه : 

30دقیقه

قیمت: 

35000 تومان
سرفصل ها:
راهنمایی در مسئله یابی
مشاوره در ارائه ایده
راهنمایی در پیاده سازی و مستند سازی

مدت زمان هر جلسه : 

30دقیقه

قیمت: 

35000 تومان