امیرحسین مشایخی

متخصص سئو در یوناری

1
لیسانس

رشته نرم افزار

لیسانس
2
تدریس در آموزشگاه های خصوصی

بیش از دو سال

تدریس در آموزشگاه های خصوصی
3
برنامه نویس وب

بیش از دو سال

برنامه نویس وب
4
متخصص سئو

بیش از دو سال

متخصص سئو