شبکه بیسیم محلی یا WLAN

شبکه بیسیم محلی ، یک شبکه کامپیوتری بسیم می باشد که با استفاده از ارتباطات بیسیم یک یا چند دستگاه را بهم متصل و یک شبکه محلی یا LAN تشکیل می دهد.

پشته بلوتوث (بلوتوث چگونه کار می کند)

پشته بلوتوث

پشته بلوتوث، عملکرد آن، جزئیات لایه ها، نوع بسته ها و نحوه اتصال دو دستگاه با جزئیات و به زبان ساده به همراه تصاویر مناسب در این مقاله شرح داده شده است

کد CRC یا Cyclic Redundancy Check چیست

CRC

CRC یک کد تشخیص خطا در بسته های شبکه میباشد که با افزون یک کد در انتهای رشته داده، تغییراتی که در حین انتقال بسته در محتوای آن ها رخ میدهد را پیدا میکند.

مدل OSI در شبکه و نحوه عملکرد آن

مدل OSI

مدل OSI یک مدل مفهومی از انتقالات بین شبکه ای است که به افراد کمک می کند تا بتوانند لایه ها و پروتکل های شبکه ای را پیاده سازی کنند.

رسانه ها در شبکه های بیسیم

رسانه ها در شبکه های بیسیم

رسانه ها در شبکه های بیسیم به صورت امواج الکترومغناطیسی می باشند که عبارتند از امواج رادیویی، ریزموج ها و امواج مادون قرمز.

تکنولوژی Bluetooth و استاندارد 802.15.1

تکنولوژی Bluetooth

تکنولوژی بلوتوث برای انتقال داده به صورت بیسیم و کم هزینه به وجود آمدند، که بعدها مرکز تحقیقاتی IEEE،استانداردهایی را برای سازندگان بلوتوث تحت نام 80.215.1 مطرح کرد.

انواع شبکه های بیسیم

انواع شبکه های بیسیم

انواع شبکه های بیسیم به طول کلی عبارتند از:شبکه های بیسیم ثابت و شبکه های بیسیم متحرک. همچنین از لحاظ جعرافیایی شامل WPAN ،WLANو WWAN میشوند.