باطری قلمی اکتیو
الگوریتم به زبان ساده-الگوریتم عبور از خیابان
مدرس: تست

مشاهده رزومه مدرس

مدت زمان هر جلسه: 

10 دقیقه

موجود در انبار

سوالات متداول

باطری قلمی اکتیو