5 / 5. 3

فهرست مطالب

فهرست مطالب

توپولوژی مش (Mesh)

توپولوژی مش یک توپولوژی مبتنی بر P2P می باشد که در آن تمام گره ها دو به دو بهم متصل شده اند.

در این توپولوژی، هر گره نه تنها داده های مربوط به خود را ارسال می کند بلکه موظف است بسته دریافتی که متعلق به خودش نمی باشد را به مقصد برساند. 

ضمنا، به مسیریابی در این توپولوژی از طریق کوتاه ترین مسیر انجام می شود.

همینطور که در تصویر متحرک 1 می بینید، از گره A به گره D یک مسیر مستقیم با طول 3 متر وجود دارد، ولی بسته از مسیری به مقصد رسانده می شود که طول آن 1.5 می باشد. 

یعنی بسته از گره A به و از B به C و از C به D میرود.

توپولوژی مش- جریان حرکت بسته ها
شکل1- جریان بسته در توپولوژی Mesh

1- توپولوژی مش کامل

در توپولوژی کامل مش، همه گره ها مطابق شکل 2، دو به دو به یکدیگر متصل می باشند. یعنی بین هر 2 گره یک کامل مجزا وجود دارد.

توپولوژی مش کامل
شکل2- توپولوژی کامل مش

2- توپولوژی مش جزئی

در این توپولوژی، لزوما بین هر دو گره یک کابل مجزا قرار نگرفته است. یعنی بعضی از گره ها (مطابق شکل 3)، تنها به یک گره متصل شده اند.

این گره در چنین توپولوژی هایی نمی توانند نقش مسیریابی را به عهده بگیرند.

شکل3- توپولوژی جزئی مش

3- مزایا

  • در صورت خراب شدن یک گره، کل شبکه از کار نمی افتد.
  • چون اتصالات یک به یک هستش، مشکل کاهش پهنای باند وجود ندارد.
  • تشخیص خطا و مشکل در توپولوژی مش بسیار آسان می باشد.
  • امنیب و حریم خصوصی در این شبکه ها بسیار بالاست.        

4- معایب

  • نصب و پیاده در این توپولوژی سخت تر از دیگر توپولوژی هاست

    افزدون یک گره جدید به شبکه موجود، کار پیچیده و زمانبری است.

    به علت وجود اتصالات فیزیکی زیاد، هزینه راه اندازی شبکه های مش بسیار بالاست