3.8 / 5. 4

فهرست مطالب

فهرست مطالب

توپولوژی ستاره ای یا Star

1- توپولوژی ستاره ای

توپولوژی ستاره ای ، یک  توپولوژی فیزیکی می باشد.

در این توپولوژی، همه گره های به طور مجزا به یک دستگاه مرکزی مثل Hub یا سوئیچ متصل می شوند.

با توجه به نوع دستگاه مرکزی، نوع جریان داده در شبکه متفاوت خواهد بود.

در ادامه تفاوت جریان داده را خواهید دید.

توپولوژی ستاره ای
شکل 1 - توپولوژی Star

2- توپولوژی ستاره ای با استفاده از Hub

زمانی که در ساخت شبکه ستاره ای از هاب استفاده می کنید، شما امکان مسیریابی نخواهید داشت.

این ساختار مبتنی بر توپولوژی فیزیکی P2M می باشد.

هاب ها، فقط مسئول جمع ترافیک و پخش آن در شبکه هستند.

بنابراین مطابق شکل2، اگر بسته ای از گره A بخواهد به گره C برود، ابتدا بسته را به هاب می فرستد.

سپس، هاب این بسته را کل شبکه ارسال می کند.

توپولوژی ستاره ای با هاب
شکل 2- جریان داده با استفاده از Hub

3- توپولوژی ستاره ای با استفاده از Switch

زمانی که در ساخت شبکه ستاره ای از سئویچ استفاده می کنید، سوئیچ برای شما امکان مسیریابی را فراهم می کند.

این ساختار مبتنی بر توپولوژی فیزیکی P2P می باشد.

 

بنابراین مطابق شکل3، اگر بسته ای از گره A بخواهد به گره C برود، ابتدا بسته را به هاب می فرستد.

سپس، هاب با استفاده از آدرس بسته،  بسته را به گره مقصد ارسال می کند.

توپولوژی ستاره ای با سوئیچ
شکل 3 - جریان داده با استفاده از سوئیچ

2- مزایا

  • راه اندازی شبکه مبتنی بر توپولوژی ستاره ای بسیار آسان است
  • به علت اتصال جداگانه بین هاب و گره ها، عیب یابی در این شبکه های بسیار آسان هست.
  • در این شبکه ها، اگر یک کابل یا گره خراب شود، باعث Collapse شدن کل شبکه نمی شوند.
  • افزودن گره جدید در توپولوژی بسیار کار آسانی می باشد.

3- معایب

  • به علت استفاده از تجهیزات گران مثل هاب یا سوئیچ، هزینه راه اندازی این شبکه ها نسبتا بالاست.
  • درصورتی که دستگاه مرکزی خراب شود، کل شبکه Collapse می شود.
  • سرعت و عملکرد شبکه بستگی به گره مرکزی دارد. اگر از هاب استفاده کنیم، ترافیک بیشتر می شود در نتیجه سرعت کاهش می یابد.