5 / 5. 2

فهرست مطالب

فهرست مطالب

توپولوژی درختی یا Tree

1- توپولوژی درختی

توپولوژی درختی ، یک توپولوژی فیزیکی و ترکیبی(هیبرید) می باشد.

این توپولوژی، از چندین شبکه ی ستاره ای تشکیل شده است.

در این ساختار تعداد سطوح باید برابر یا بیشتر از 3 باشد. در غیر اینصورت، ساختار ما همان توپولوژی ستاره ای است.

جریان داده در این ساختار، بر حسب استفاده از سوئیچ یا هاب متفاوت میباشد.

توپولوژی درختی
شکل 1 - توپولوژی Tree

2- توپولوژی درختی با استفاده از Hub

زمانی که در ساخت شبکه درختی از هاب استفاده می کنید، شما امکان مسیریابی نخواهید داشت.

این ساختار مبتنی بر توپولوژی فیزیکی P2M می باشد.

هاب ها، فقط مسئول جمع ترافیک و پخش آن در شبکه هستند.

بنابراین مطابق شکل2، اگر بسته ای از گره A بخواهد به گره D برود، ابتدا بسته را به هاب 2 می فرستد.

سپس، هاب 2  به هاب 1 و مجددا هر هاب بسته ها را به کلیه فرزندان خود ارسال می کند.

توپولوژی درختی با استفاده از هاب
شکل 2- جریان داده با استفاده از Hub

3- توپولوژی درختی با استفاده از Switch

زمانی که در ساخت شبکه درختی از سئویچ استفاده می کنید، سوئیچ برای شما امکان مسیریابی را فراهم می کند.

این ساختار مبتنی بر توپولوژی فیزیکی P2P می باشد.

 

بنابراین مطابق شکل3، اگر بسته ای از گره A بخواهد به گره C برود، ابتدا بسته را به هاب می فرستد.

سپس، هاب با استفاده از آدرس بسته،  بسته را به گره مقصد ارسال می کند.

توپولوژی درختی با سوئیچ
شکل 3 - جریان داده با استفاده از سوئیچ

2- مزایا

  • راه اندازی شبکه مبتنی بر توپولوژی درختی بسیار آسان است
  • به علت جدا شدن شبکه به قسمت های مختلف، عیب یابی آن بسیار راحت است.
  • در این شبکه ها، اگر یک کابل یا یکی از گره های فرزند خراب شود، باعث Collapse شدن کل شبکه نمی شوند.

3- معایب

  • خرابی در گره ای که در راس درخت قرار دارد، باعث Collapse شدن یا خراب شدن کل شبکه می شود.
  • خرابی در یکی از گره های والد، کل زیرمجموعه آن والد را از کار می اندازد.
  • افزودن یک گره یا یک زیر درخت جدید به مجموعه، کار سختی می باشد.
  • اگر در گره های والد از هاب استفاده کنیم، ترافیک شبکه افزایش می یابد. در نتیجه سرعت کاهش می یابد.