5 / 5. 1

فهرست مطالب

فهرست مطالب

توپولوژی خطی یا Bus

1- توپولوژی خطی یا Bus

توپولوژی خطی، مبتنی بر توپولوژی فیزیکی P2P می باشد.

یعنی هر گره یا دستگاه در شبکه مستقیما به یک گره دیگر متصل می باشد.

در توپولوژی خطی، تمام گره های شبکه به یک کابل خطی متصل می گردند.

توپولوژی خطی

در این توپولوژی، اگر گره A بخواهد سیگنالی را به گره B ارسال کند، سیگنال در طول کابل حرکت می کند و به تمام گره ها میرسد.

هر گره ای که سیگنال را دریافت می کند، ابتدا آدرس سیگنال را با آدرس خود مقایسه می کند.

اگر بسته به گره تعلق داشت، آن را دریافت و پردازش می کند ولی اگر بسته به گره مورد نظر تعلق نداشت، بسته را دور می ریزد و منتظر بسته بعدی می ماند.

توپولوژی خطی - جریان داده

در توپولوژی خطی حتما نیاز به Terminator در دو طرف کابل می باشد.  

ترمیناتورها جلوی بازگشت دوباره سیگنال به کابل را می گیرند.

اگر ترمیناتورها نباشند، دیتا به طور مداوم و پیوسته در طول خط به جلو و عقب می روند و شبکه از کار می افتد.

که اصطلاحا می گویند: شبکه Collapse شده است.

توپولوژی خطی - علت وجود ترمیناتورها

2- مزایا

  • پیاده سازی یک شبکه مبتنی بر توپولوژی خطی ، بسیار ساده است و پیچیدگی خاصی ندارد.
  • برای ساخت همچین شبکه ای نیاز به تجهیزات گران قیمتی نداریم، در نتیجه راه اندازی آن ها بسیار ارزان می باشد.
  • حذف و اضافه کردن گره جدید به شبکه بسیار راحت و آسان می باشد.

3- معایب

  • عدم Fault-tolerance : یعنی اگر یک کامپیوتر یا کابل درشبکه خراب شود، کل شبکه Collapse می شود.
  • نگهداری و عیب یابی سخت و پیچیده است. چون خطا می تواند در هر بخشی از کابل رخ داده باشد.
  • به علت دسترسی تمام گره های شبکه به ترافیک جاری، امنیت پایین می باشد.
  • اگر یک گره در شبکه از پهنای باند زیادی استفاده کند، سرعت دیگر سیستم ها کاهش می یابد.