5 / 5. 2

فهرست مطالب

فهرست مطالب

توپولوژی حلقه ای یا Ring

1- توپولوژی حلقه ای یا Ring

توپولوژی حلقه ای ، مبتنی بر توپولوژی فیزیکی P2P می باشد.

یعنی هر گره یا دستگاه در شبکه مستقیما به یک گره دیگر متصل می شود.

در این توپولوژی، همه گره ها به یک کابل متصل و یک حلقه بسته تشکیل می دهند.

توپولوژی حلقه ای

همچنین برای ارسال داده، سیگنال از گره ای به گره دیگر می رود. هر گره که سیگنال را دریافت می کند، آدرس آن را چک می کند.

و اگر بسته متعلق به گره دریافت کننده نباشد، بسته را به گره بعدی ارسال می کند. 

این کار آنقدر ادامه پیدا می کند تا بسته به گره مقصد برسد.

توپولوژی حلقه ای - جریان داده

2- مزایا

  • پیاده سازی یک شبکه مبتنی بر توپولوژی حلقه ای ، بسیار ساده است و پیچیدگی خاصی ندارد.
  • برای ساخت همچین شبکه ای نیاز به تجهیزات گران قیمتی نداریم، در نتیجه راه اندازی آن ها ارزان می باشد.

3- معایب

  • عدم Fault-tolerance : یعنی اگر یک کامپیوتر یا کابل درشبکه خراب شود، کل شبکه Collapse می شود.
  • به علت وصل شدن متوالی گره ها به یکدیگر، عیب یابی آن سخت است.
  • به علت دسترسی تمام گره های شبکه به ترافیک جاری، امنیت پایین می باشد.
  • اگر یک گره در شبکه از پهنای باند زیادی استفاده کند، سرعت دیگر سیستم ها کاهش می یابد.
  •