4 / 5. 4

فهرست مطالب

فهرست مطالب

انواع شبکه های بیسیم و رسانه های انتقال

1- انواع شبکه های بیسیم

انواع شبکه های بیسیم از لحاظ نوع رسانه و نحوه انتقال اطلاعات به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

  • شبکه های بیسیم ثابت
  • شبکه های بیسیم متحرک

1.1- شبکه های بیسیم ثابت

یکی از پرکاربردترین انواع شبکه بیسیم، شبکه بیسیم ثابت می باشد.

شبکه تلویزیون یکی از انواع شبکه های بیسیم ثابت میباشد.

این شبکه ها برای انتقال اطلاعات، از امواج رادیویی استفاده و برای برقراری ارتباط نیاز به خط دید مستقیم دارند(مسیر مستقیمی را باید طی کنند).

در این شبکه ها از یک طیف خاصی از امواج رادیویی استفاده میشود که قابلیت عبور از موانع را دارند.

انواع شبکه بیسیم - شبکه تلویزیونی
دکل های تلویزیون برای مخابره اطلاعات
انواع شبکه های بی سیم ثابت
دکل های تلویزیون برای مخابره اطلاعات

این امواج چون یک مسیر مستقیم را طی می کنند و از طرفی زمین گرد می باشد،بنابراین برای انتقال موج در مسیر مستقیم،از آنتن های واسط استفاده میکنند.

اگر از آنتن های واسط استفاده نکنند، موج بعد از طی یک مسافتی به زمین می خورد و توسط زمین جذب می شود.

 

 

این امواج چون یک مسیر مستقیم را طی می کنند و از طرفی زمین گرد می باشد،بنابراین برای انتقال موج در مسیر مستقیم،از آنتن های واسط استفاده میکنند.

اگر از آنتن های واسط استفاده نکنند، موج بعد از طی یک مسافتی به زمین می خورد و توسط زمین جذب می شود.

انواع شبکه های بی سیم ثابت
دکل های تلویزیون برای مخابره اطلاعات

1.2- شبکه های بیسیم متحرک

این نوع از شبکه های بیسیم، برای انتقال اطلاعات، از امواج ماکروویو(یا ریزموج) استفاده می کنند.

مایکرویوها و اکثریت امواج رادیویی،در اثر برخورد به موانع یا کامل از بین میروند یا رفته رفته از انرژی آنها کاسته می شود.

بنابریان در این شبکه ها، تقویت‌کننده‌هایی مثل تکرارگر(ریپیتر) باید وجود داشته باشد تا امواج را تقویت کنند.

ریزموج ها خط دید مستقیم دارند. بنابراین آنتن ها باید درست تنظیم شوند.

یکی از کاربردهای شبکه های متحرک، مسیریابی می  باشد.

انواع شبکه های بیسیم - شبکه های متحرک
استفاده از شبکه های بیسیم متحرک در مسیریابی

2- انواع شبکه های بیسیم از لحاظ ابعاد جغرافیایی

2.1- شبکه ی بیسیم خصوصی محلی WPAN (Wireless Personal Area Network)

WPAN ها از امواج رادیویی که برد کوتاهی دارند استفاده می کنند، بنابراین محدوده کوچکی را پوشش میدهند.

مثلا کیبورد و نشانگر بیسیم، نمونه ای از این شبکه ها هستند.

در این شبکه ها برای اتصالات یک به یک(مثل ماوس و کیبورد) از IR(Infrared) استفاده می کنند.

همچنین، برای اتصال چند به چند(مثلا برای اشتراک گزاری اینترنت از یک لپ تاپ به چند موبایل) از بلوتوث استفاده می کنند.

انواع شبکه های بیسیم - WPAN
انواع شبکه های بیسیم - ریموت تلویزیون

امواج مادون قرمز و و امواج مورد استفاده در بلوتوث، توسط اجسام و موانع جذب می شوند و کم کم انرژی خود را از دست می دهند.

به همین علت است که مسافتی کمی را میتوانند طی کنند و فقط برای محیط کوچک مناسب هستند.

همچنین، مادون قرمز خط دید مستقیم دارد یعنی فرستنده و گیرنده حتما باید روبروی هم باشند و مانعی بین آن ها نباشد.

برای مثال شما از داخل اتاق نمی توانید تلویزیون را با ریموت خاموش/روشن کنید.

امواج مادون قرمز و و امواج مورد استفاده در بلوتوث، توسط اجسام و موانع جذب می شوند و کم کم انرژی خود را از دست می دهند.

به همین علت است که مسافتی کمی را میتوانند طی کنند و فقط برای محیط کوچک مناسب هستند.

همچنین، مادون قرمز خط دید مستقیم دارد یعنی فرستنده و گیرنده حتما باید روبروی هم باشند و مانعی بین آن ها نباشد.

برای مثال شما از داخل اتاق نمی توانید تلویزیون را با ریموت خاموش/روشن کنید.

انواع شبکه های بیسیم - ریموت تلویزیون

2.2- شبکه ی بیسیم محلی (Wireless Local Area Network)WLAN

در این نوع شبکه های بیسیم، کامپیوترها برای بر برقراری ارتباط بایکدیگر از یک مودم رادیویی و آنتن استفاده میکنند.

همچنین،به علت عدم عبور امواج رادیویی از برخی موانع،نیاز به Acceess Point ها برای اتصال کامپیوترها دراین شبکه ها،داریم.

کاربرد دیگر AP ها، تقویت سیگنال ها می باشد. امواج زمانی که از برخی موانع عبور میکنند، ضعیف میشوند.

البته،اگر تعداد کاربران محدود و موانع سختی (مثل دیوارهای بتنی)بین آن ها نباشد،به AP ها نیازی نیست. 

انواع شبکه های بیسیم - AP
Access Point(AP)
انواع شبکه های بیسیم برای محیط های دانشگاهی

WLANها، در محیط های دانشگاهی یا آزمایشگاه هایی که نیاز به استفاده از اینترنت دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

شبکه های WLAN برای محیط هایی که محدوده کوچکی دارند، مناسب میباشند. 

مثلا در شرکت ها از WLAN برای اشتراک گزاری پرینترها، اسکنرها و … استفاده می شود.

همچنین، می توان با استفاده از آنتن های مناسب مسافت ارتباطی کاربران را به شرط عدم وجود موانع سخت، طولانی تر نمود.

WLANها، در محیط های دانشگاهی یا آزمایشگاه هایی که نیاز به استفاده از اینترنت دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

شبکه های WLAN برای محیط هایی که محدوده کوچکی دارند، مناسب میباشند. 

مثلا در شرکت ها از WLAN برای اشتراک گزاری پرینترها، اسکنرها و … استفاده می شود.

همچنین، می توان با استفاده از آنتن های مناسب مسافت ارتباطی کاربران را به شرط عدم وجود موانع سخت، طولانی تر نمود.

انواع شبکه های بیسیم برای محیط های دانشگاهی

2.3- شبکه ی بیسیم شهری محلی WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)

WMANهای یکی از انواع شبکه های بیسیم هستند که ارتباط بین چندین شبکه یا ساختمان در یک شهر را برقرار میکنند. 

این شبکه ها حتی می توانند به شبکه های WPAN و WLAN متصل شوند.

بدین ترتیب، شبکه های موجود در سطح شهر می توانند، داده ها، صوت و فیلم را انتقال دهند.

شبکه شهری یا MAN

2.4- شبکه ی بیسیم گسترده (Wireless Wide Area Network)WWAN یا WGAN(Wireless Global Area Network)

شبکه ی جهانی WWAN یا WGAN نوعی دیگر از انواع شبکه های بیسیم می باشند.

WWANها، محدوده وسیعی در ابعاد کلان (مانند ارتباط بین شهرها با کشورها) را پوشش می دهند. 

ارتباطات در این شبکه ها،از طریق آنتن های بی سیم یا ماهواره ها صورت می پذیرد. 

َشبکه گسترده یا WAN
انواع شبکه های بیسیم - شبکه های سلولی
شبکه ی سلولی

شبکه های WWAN از شبکه های سلولی مختلفی استفاده می کنند.

در شبکه سلولی، مناطق را به بخش های کوچیک تقسیم و در مرکز هر بخش یک BTS قرار می دهند.

BTS دستگاهی است که در محدوده سلول، امکان ارتباط بیسیم بین تجهیزات کاربر(مثل موبایل)و یک شبکه ی ارتباطی را از طریق امواج فراهم می آورد.

شبکه های WWAN از شبکه های سلولی مختلفی استفاده می کنند.

در شبکه سلولی، مناطق را به بخش های کوچیک تقسیم و در مرکز هر بخش یک BTS قرار می دهند.

BTS دستگاهی است که در محدوده سلول، امکان ارتباط بیسیم بین تجهیزات کاربر(مثل موبایل)و یک شبکه ی ارتباطی را از طریق امواج فراهم می آورد.

انواع شبکه های بیسیم - شبکه های سلولی
شبکه ی سلولی