5 / 5. 2

فهرست مطالب

فهرست مطالب

سیستم های نمایش اعداد و تبدیل مبناها

1- سیستم اعداد

از نظر تئوری روش های متفاوت و  متنوعی جهت نگهداری اطلاعات عددی در حافظه کامپیوتر وتعریف شده اند که معمول ترین آن ها عبارتند از:

1.1 – دهدهی (decimal)

در این سیستم مبنای اعداد 10 می باشد و از ارقام 0 تا 9 تشکیل شده اند. مثلا 985410 یک عدد در مبنای ده می باشد.

1.2 – دودویی (binary)

در این سیستم مبنا ی اعداد 2 می باشد و تنها از دو رقم 0و 1 تشکیل شده اند. مثلا 110011 یک عدد در مبنای دو می باشد. 

1.3- هشتایی (octal)

در این سیستم مبنای اعداد 8 می باشد و از ارقام 0 تا 7 تشکیل شده اند. مثلا 154673 یک عدد در مبنای هشت می باشد اما 846523 در مبنای هشت نیست چون شامل عدد هشت است.

1.4 – شانزده تایی (hexa decimal)

در این سیستم مبنای اعداد 16 می باشد و از ارقام 0 تا 9 و حروف A تا F تشکیل شده اند. در واقع حروف A تا F برای نمایش اعداد 10 تا 15 مورد استفاده قرار می گیرند. مثلا598A23 یا C456F اعدادی در مبنای شانزده می باشند.

2- تبدیل مبناها

از آنجائیکه سیستم های کامپیوتری فقط قادر به کار کردن با اعداد صفر و یک (مبنای دو) می باشند ولی کار کردن با این مبنا بصورت تئوری مشکل است بنابراین لازم است که چگونگی تبدیل مبناها ی مختلف را بیاموزیم که شامل موارد زیر می باشند:

آیا نیاز به رفع اشکال دارید؟

در کلاس آنلاین زبان ماشین به صورت گروهی ثبت نام و تا 60 هزار تومان تخفیف بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر