4 / 5. 3

فهرست مطالب

فهرست مطالب

تبدیل مبنای 8 به 16 و بالعکس

1- تبدیل مبنای 8 به 16

برای تبدیل مبنای 8 به 16 دو روش وجود دارد:

روش اول: استفاده از مبنای 10 بعنوان واسط

روش دوم: استفاده از مبنای دو بعنوان واسط

1.1- روش اول: استفاده از مبنای 10 بعنوان واسط

برای تبدیل دو عدد به یکدیگر که هیچ یک در مبنای 10 نیستند مانند 8 به 16 از مبنای 10 بعنوان واسط استفاده نمود.

ابتدا عدد مورد نظر را از مبنای 8 به مبنای 10 برده (در این بخش مطالعه کنید )  سپس حاصل را به مبنای 16 تبدیل (روش تبدیل مبنای 10 به 16)می کنیم.

1.2- روش دوم: استفاده از مبنای دو بعنوان واسط

در این روش تبدیل، ابتدا عدد مورد نظر که در مبنای هشت می باشد را به مبنای دو تبدیل نموده (توضیحات کامل در این بخش ) و سپس حاصل را از مبنای دو به شانزده (توضیحات کامل )تبدیل می کنیم.

آیا نیاز به رفع اشکال دارید؟

در کلاس آنلاین زبان ماشین به صورت گروهی ثبت نام و تا 60 هزار تومان تخفیف بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر